Workshop Best Value Procurement,  Modelovereenkomst Investeringen en Nieuwe Inkoopvoorwaarden in de Gezondheidszorg

 Datum  17 juni 2015
 Tijdstip  16.00 - 20.30 uur
 Locatie  Gelredome, Batavierenweg 25, 6841 HN  ARNHEM 
 Kosten  € 350 exclusief BTW
 Doelgroep Toeleveranciers, fabrikanten en producenten en inkopers van zorginstellingen
 

PROGRAMMA

 

BVP, Best Value Procurement?

Wat kan een opdrachtgever en een leverancier er mee?

“Wie weet beter hoe een project of dienst moet worden uitgevoerd, de leverancier of de opdrachtgever?” Het antwoord daarop is uiteraard: “De leverancier”.

Waarom zou je immers een leverancier inschakelen, als deze niet beter weet hoe iets moet gebeuren? En anders moet je het zelf doen en vooral niet uitbesteden!

Best Value is een manier om de expertise van leveranciers beter te benutten en ketensamenwerking te verbeteren. De opdrachtgever krijgt vooraf een goed inzicht in de risico’s, planning en te leveren prestaties van het project. De leverancier krijgt de ruimte om het project naar eigen inzicht naar een zo goed mogelijk resultaat te leiden. Het resultaat: voordelen voor beide partijen. Hogere kwaliteit, minder onverwachte kosten, meer winstperspectief en minder tijdverlies door discussie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het is 10 tot 30% efficiŽnter en creŽert win-winsituaties.

Best Value geeft de leverancier de ruimte om vanuit zijn expertise klanten te winnen en dat zijn ook klanten die nog traditioneel aanbesteden zonder Best Value.
Best Value breekt door de transactie oriŽntatie heen van zowel inkopers met hun Kraljic matrix als verkopers met hun Marketingmix en tender management.

Kees Rietman is Best Value A+ gecertificeerde als eerste binnen de zorg en neemt je mee in de principes van Best Value en methode van Best Value aanbesteden en legt de verschillen uit tussen traditioneel en de Best Value benadering.

Modelovereenkomst Investeringen

Inkopers (Nevi) en leveranciers (FHI) presenteerden begin 2014 een verbeterde versie van de Modelovereenkomst Investeringen (eerste versie 2010). Deze Modelovereenkomst vormt de basis voor opdrachtgevers en leveranciers bij het opstellen van een Inkoopovereenkomst. Renť Muller zal een aantal artikelen van de overeenkomst toelichten en zal de meest gestelde vragen (FAQ’s) van gebruikers kort benoemen.

Nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg 2014

Recent zijn de nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg 2014 (AIG) door de Nevi gedeponeerd. In uw onderhandelingen met instellingen wordt u hier mee geconfronteerd. Kees Rietman behandelt voor wie de Inkoopvoorwaarden zijn bestemd, hoe zij zijn ontstaan en wie er aan hebben meegewerkt.