UPDATE SEMINAR GRENSOVERSCHRIJDENDE INKOOPSAMENWERKING 5 november 2009

 

Er zijn inmiddels en groot aantal inschrijvingen van zowel leveranciers als instellingen zodat u ook volop gelegenheid krijgt om met elkaar van gedachten te wisselen.

 

Een aantal sprekers uitgelicht

Gert Walhof


Gert Walhof is zelfstandig adviseur en tevens lector inkoopmanagement aan de Hanzehogeschool Groningen. Hij was acht jaar lang directeur / bestuurder van Intrakoop, de grootste inkoopvereniging in de gezondheidszorg. Daarvoor werkte hij voor samenwerkingsverbanden in de levensmiddelendetailhandel en de productie van voedingsmiddelen.  

Steekwoorden presentatie Gert Walhof

Gert Walhof in de media

 


Henk Gerla

 


Na een carrière als beroepsofficier binnen de Koninklijke landmacht heeft Henk Gerla in 1998 de overstap gemaakt naar de zorg. Bij Thuiszorg Rotterdam werkte hij vijf jaar, het eerste jaar als manager financiën en daarna als directeur.

Sinds januari 2003 is hij lid van de Raad van Bestuur van het Sint Franciscus Gasthuis, een algemeen ziekenhuis met 613 bedden in Rotterdam. Hij is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het ziekenhuis. Daarbij is de laatste jaren veel aandacht uitgegaan naar de volgende thema’s: klantgericht werken, goed werkgeverschap, optimaliseren van de patiëntenlogistiek, verbeteren van de efficiency en implementatie van het electronisch patiëntendossier.

In 2009 heeft het Sint Franciscus Gasthuis samen met het Hagaziekenhuis en de Reinier de Graaf Groep Zorgservice XL opgericht. Door samen te werken ten aanzien van inkoop en goederenlogistiek zal naar verwachting jaarlijks 10 miljoen euro bespaard worden.


Steekwoorden presentatie Henk Gerla

Henk Gerla in de media

 

René Muller

Sinds juli 2003 is René Muller Hoofd Inkoop in Ziekenhuis Geldese Vallei te Ede, daarvoor Hoofd Inkoop en Logistiek a.i. in het OLVG te Amsterdam en Senior Inkoper a.i. in het Slotervaart ziekenhuis in Amsterdam, Consultant bij Eumedix.com (tegenwoordig Negometrix) en Senior Inkoper medisch pakket bij ziekenhuis Rijnstate te Arnhem.  

Steekwoorden presentatie René Muller

Twee tegengestelde polen

Piet Coolegem

Piet Coolegem is sinds 1972 werkzaam in verschillende ziekenhuizen in diverse strategische en of tactische functies. Is breed opgeleid. Op diverse strategisch/tactische lijnfuncties in het ziekenhuis inzetbaar, gelet op brede ervaring en opleiding. Piet probeert door een coachende stijl van leidinggeven, medewerkers tot een optimale prestatie te laten komen en ontwikkelt daarbij het reflectief vermogen. Hierbij wordt de confrontatie niet uit de weg gegaan. Tegelijkertijd wordt vertrouwen en autonomie gegeven.
Piet Coolegem is sinds april 2009 zelfstandig adviseur en is bestuurslid van de InkoopAlliantie Ziekenhuizen, waarbij reeds 10 ziekenhuizen zijn aangelsoten.

Steekwoorden presentatie Piet Coolegem

Een kwestie van verschil

 Piet Coolegem / IAZ in de media      
 persbericht IAZ 13 oktober 2009 toon HTML-versie van het document  

                                                                                   

 

Guus van den Tweel


 


 

Guus van den Tweel heeft HBO Logistiek gestudeerd. In militaire dienst was hij Pelotons commandant logistieke eenheid, daarna is hij Hoofd Inkoop in Ziekenhuis Eemland (nu Meander MC) in Amersfoort geweest en vanaf 2002 is hij Clusterhoofd Inkoop &Logistiek in het Ziekenhuis St Jansdal te Harderwijk. Daarnaast is hij
Redacteur van het blad Inskoop.Steekwoorden presentatie Guus van den Tweel

Waarom (nog) niet over de grens

 

Harrie Bonten

Harrie Bonten is sinds 2000 als Hoofd Inkoop verbonden aan het Elkerliek Ziekenhuis te Helmond. In 2005 is hij initiatiefnemer van het Euregio project ‘Grensoverschrijdend Inkopen’. Sinds december 2006 is het Elkerliek Ziekenhuis lid van een grote Duitse inkooporganisatie, Clinic Partner eG te Gladbeck en logistiek centrum MOS in Ahlen. Het project GOI is in 2008 beloond met een nominatie van de Dutch Sourcing Award. Vanaf januari 2010 zal Harrie Bonten de nog op te richten Nederlands-Duitse dochter-onderneming Clinic Partner NL leiden.


Steekwoorden presentatie Harrie Bonten


Elkerliek Ziekenhuis / Harrie Bonten in de media

 In het nieuws:

NMa: Bundeling inkoop is positief voor concurrentie

 

 lees het artikel op