Sprekers Seminar Inkoopsamenwerkingsverbanden vergeleken 

 

Frans van der Linden

comercial director Synergy Health ,
getrouwd, 2 kinderen en 48 jaar

onderwerp


De gezondheidszorg is bezig met een zoektocht naar de optimale manier van inkopen. Van contractverlengingen vs onderhandse onderhandeling naar europees aanbesteden, naar gewoon aanbesteden, heronderhandelingen, benchmarken, je merkt dat de branche zoekt naar de juiste vorm voor het juiste moment.
Is aanbesteden wel altijd de juiste oplossing.

Inkooporganisaties, interim inkopers, samenwerkingsverbanden voor inkoop, inkoopclusters, wat is de juiste vorm.

Wisseling van raden van bestuur, te snel waardoor beleid niet gedurende lange tijd voorbereid en uitgevoerd kan worden.

Ondanks samenwerkingsverband voor inkoop toch gaan voor eigen winst.

Gezamenlijk distributiecentrum, leidt dit wel tot schaalvoordelen op langere termijn, basis van dit succes is uniformering van artikelen en leveranciers, vraagt flexibiliteit en medewerking van de eindgebruiker, is men op dat niveau bereid concessies te doen.
Noodzaak is aanwezig, financiŽle druk neemt toe, er moet wat gebeuren.
Wij als leveranciers hebben belang bij een goed functionerende inkoop van onze klanten, in welke vorm dan ook.

Een slecht voorbereide aanbesteding kan het succes van ons beperken.

 

Mirjam Spagnoletti


Spagnoletti – fiscaal en juridisch advies -, Advisering op en uitzoeken van uiteenlopende algemeen juridische en fiscaaljuridische vraagstukken gericht op de zorgbranche (vanaf 2011)

Juristengroep Heerenveen, in een netwerkgroep van juristen gezamenlijke en afzonderlijke advisering op en uitzoeken van uiteenlopende juridische en fiscaaljuridische vraagstukken (vanaf 2012)
Stichting Espria (tot 2009 Stichting Evean Groep), Bedrijfsjurist (6 jaar)
Deloitte (tot 2002 Deloitte & Touche), Belastingadviseur (6 jaar)

De Zorgsector koopt jaarlijks voor enkele miljarden euro's in.
Dit kan op verschillende manieren, variŽrend van een individuele contractuele afspraak tot een (inkoop)samenwerking.

Bij de keus voor een (inkoop)samenwerking spelen uiteenlopende juridische aspecten een rol.
Als voorbeeld kan hierbij gedacht worden aan de diverse mogelijke juridische structuren en/of entiteiten voor de samenwerking.

Tijdens het Seminar inkoopsamenwerkingsverbanden zal ik ingaan op de juridische kansen en beperkingen op dit gebied.

 

 

Rik Riemens

Opleiding:
◦ Bedrijfseconomie (internationaal) Universiteit Maastricht
◦ Ervaring:◦ Achmea Healthcare: accountmanager (contractering ziekenhuizen/new business)
◦ Waterlandziekenhuis: controller, financieel directeur
◦ Flevoziekenhuis Almere: financieel directeur, lid Raad van Bestuur (CFO) 

Heden:

◦ Zorgcentra inkoop BV (Loek Winter): partner
◦ Integer Healthcare: partner


.

Edward Mutsaers


Directeur Advies en Communicatie Intrakoop

Voormalig partner bij Inteon, manager Facilitaire Zaken bij de Zorgboog, Hoofd Hoteldienst een verpleeghuis stichting en daarvoor o.a. Hoofd civiele en technische Dienst bij Stichting de Kievitshorst.

De kracht van de massa.

Door samen te werken op inkoopgebied, kunnen zorginstellingen vele euro’s besparen en een hogere kwaliteit afdwingen bij leveranciers en hen stimuleren tot nog meer innovatie. Er zijn ook bedreigingen die inkoopsamenwerking in de weg staan. Uit Intrakoop onderzoek in 2012 blijkt dat zorginstellingen samen jaarlijks meer dan 16 miljard euro uitgeven aan de inkoop van goeden en diensten om zorgdienstverlening mogelijk te maken. Deze kosten stijgen ieder jaar met zo’n 2,7 procent. De inkoop gerelateerde kosten kunnen oplopen tot maar liefst 35 procent van de totale kosten van een zorginstelling.

Uit het zelfde onderzoek en ook uit ervaring blijkt dat instellingen in de Cure en Care een zeer vergelijkbaar uitgavenpatroon hebben. De kosten voor het selecteren en contracteren van leveranciers en managen van leverancierscontracten zijn hoog. Door samen te werken kan niet alleen het volume stijgen, waardoor de onderhandelingspositie verbetert, maar kunnen ook de interne inkoopkosten omlaag.

Wat doet Intrakoop? We werken aan het verlagen van inkoopkosten door kennis, kunde en ervaring te bundelen en op innovatieve wijze raamovereenkomsten af te sluiten met leveranciers en fabrikanten. We streven ernaar per productgroep onder vergelijkbare condities meerdere leveranciers of fabrikanten concurrerend naast elkaar te kunnen aanbieden. Een Intrakooplid is vrij om te kiezen voor een Intrakoop-leverancier. Dat is de kracht van de massa!

 

 

Bradley P. Gould, CEO Prospitalia

Mr. Gould, born in Lincoln, Nebraska, USA, looks back on more than 30 years of leadership positions in the international Medical Device Industry. Some of the positions he has held are: General Manager, Pregis Hospital Supplies; CEO, Pulsion Medical Systems; Managing Director, Smiths Medical Central Europe; President and Ceo, Medex Inc.; President, Nypro Europe; Managing Director, Philips Heartcare Telemedicine Services, and CEO, Avolon AG.
Since August 2009, Mr. Gould has held the position of Managing Director, Prospitalia GmbH in Ulm, Germany, Prospitalia is the largest GPO in Germany with a purchasing volume of more than 1 Billion Euros for over 700 medical institutions with more than 130.000 hospital beds. Prospitalia has subsidiaries in Austria and the Netherlands.