Inkoopsamenwerking

Inkoopsamenwerking oude stijl is op zijn retour. Nieuwe vormen van echte samenwerking gaan hun intrede krijgen. Regionale inkoopsamenwerkingsverbanden worden afgebroken, vallen uit elkaar door fusies, leveren onvoldoende rendement op en zijn te vrijblijvend. Eén belangrijke functie kunnen zij nog invullen: kennisoverdracht en ervaringsuitwisseling.

Momenteel zijn verschillende instellingen druk doende met de voorbereiding voor echte inkoopsamenwerking, voor gezamenlijk inkopen en dat door één juridische entiteit. De instellingsgrenzen moeten hierbij worden verlaten, vrijheid blijheid is hierbij passé. En het kan ook, één inkooporganisatie voor meerdere instellingen, en in het verlengde daarvan één centraal distributiecentrum voor een breed pakket exploitatie goederen. Wie zich er tegen verzet, delft het onderspit, wie zich er voor inzet zal scoren. Scoren op prijs en op logistieke kwaliteit.

Concurreren doe je niet bij de achterdeur, bij je inkoop of je logistiek, concurreren doe je aan de voorkant, met de kwaliteit van de zorg die je verleent! Samenwerken bij Inkoop & logistiek is het credo, samenwerken als bij een Hema of een Bijenkorf, samenwerken zoals door honderden instellingen in Amerika al jaren gemeengoed is. De toekomst in Nederland ziet er over een 5 tal jaar als volgt uit: Een aantal grotere regionale inkoopcentra, met een daarbijbehorende distributiecentrum. Het bestellen gebeurt door scannen binnen de instelling, de goederen worden ontvangen en opgeslagen in het centrale distributie centrum ergens in de provincie. De bevoorrading van dit centrale centrum gebeurt ’s nachts, met fijn distributie naar de individuele instellingen. Standaardisatie gaat echte vormen aannemen, maar keuzevrijheid blijft gegarandeerd, net zoals u nu heeft als u privé boodschappen doet bij de supermarkt.

Denkt u dat dit een utopie is, slaap zacht! Bent u ook de mening toegedaan dat dit de toekomst is, zoek echte samenwerkingspartners, stop met praten en ga daden stellen door het gewoon te doen. En wilt u niet, bedenk dan alvast een goed verhaal voor uw leidinggevende, waarom het bij uw instelling weer eens niet mogelijk is. Denk niet in problemen, maar denk in oplossingen en uitdagingen, denk eens aan de efficiency bijdrage die u kunt leveren aan de zorgeconomie. Oh ja, en over de grens inkopen, hoeft over 5 jaar ook niet meer, dan zijn de prijzen al genivelleerd, met dank aan de huidige voorlopers.

Met vriendelijke groet,

Kars Sterenborg
Smeets’adviesgroep