Het gaat de goede kant op (maar niet heus!)

Ja, het gaat de goede kant op. De wachtlijsten in de thuiszorg lopen weer op, enkele instellingen hebben hun jaarbudget alweer overschreden en we zijn net halverwege. Ziekenhuizen dreigen in de problemen te komen door de nieuwe financiering van de nieuwbouw. Vrij marktwerking noemen ze dat. Embryo selectie hebben we op z’n Haags opgelost. Keurmerken worden ter discussie gesteld, terwijl u net op weg was om uw certificering rond te krijgen.

Arbeidsmarktproblematiek neemt weer toe, het aantal nieuwe studenten voor geneeskunde houden we kunstmatig laag om de schaarste vooral te behouden. Apothekers klagen weer eens omdat ze pijn in hun welgevulde portemonnee voelen. Leveranciers klagen over de administratieve sores met betrekking tot de verpakkingsbelasting, instellingen klagen hier weer over, omdat de prijzen plotseling niet matchen. Banken worden voorzichtiger met verstrekken van geld.

Ja hoor, het gaat de goede kant op. Thuiszorgorganisaties dreigen failliet te gaan, doordat ze te laag ingeschreven hebben. En dat lijkt mij nou net een wetmatigheid, die iedere kruidenier op de hoek al jaren wist. Iets goedkoper aanbieden dan het kost, dat gaat niet goed! En dan geen excuses graag, u wilde toch bedrijfsmatig werken, dan zult u ook bedrijfsmatig werken. Veel van die instellingen zijn de afgelopen jaren gefuseerd, heeft bakken met geld gekost, heeft de Raden van Bestuur die aantraden geen windeieren gelegd, evenals de Raden van Bestuur die moesten wijken.

U heeft onderzoeken laten uit voeren, u heeft interim managers ingehuurd, maar wat is er gebeurd met al die adviezen en onderzoeken. Laatst was ik bij een instelling met een inkoopbudget van ongeveer € 5 mln. per jaar. Zijn bezig om een ERP systeem aan te schaffen in de vorm van SAP. Dat is vragen om problemen, een organisatie nota bene, waar de computer maar net zijn intrede heeft gedaan, een interim manager die met een strak gezicht weet te vertellen dat dit wel even binnen 6 maanden geïmplementeerd zal worden. Ik heb nog even overdacht de betreffende Raad van Bestuur te bellen om te zeggen dat als ze snel failliet willen gaan, die adviezen vooral op moeten volgen. Achteraf toch maar niet gedaan, wordt al kinne sinne afgedaan.

Nee, echt het gaat de goede kant op. Het kabinet heeft geconstateerd dat er meer dan 2 miljard Euro aan advieskosten en interim kosten wordt uitgegeven door de overheid, dat moet minder roept men dan verontwaardigd. Net als in de zorg trouwens, drukken die kosten van externe ondersteuning. Wel ik heb nieuws voor het kabinet en voor de zorg. Er is een tendens gaande van verzelfstandiging, van het voor je zelf beginnen, zowel binnen de overheid als in de zorg. Dat alles ingegeven door het feit dat je dan gewoon meer kunt verdienen, dat er krapte is op de arbeidsmarkt, dat er behoefte is aan goed gekwalificeerd en gemotiveerd personeel, en dat is steeds moeilijke te krijgen. Dus… die kosten van ingeleend personeel zullen de komende jaren alleen maar toenemen, niet alleen bij de overheid, maar ook in de zorg.

Nee, het gaat goed in de zorg. En dan bedoel ik echt, serieus, dat het goed gaat. Marktwerking begint vorm te krijgen, niet alleen emotionele, maar vooral ook rationele redenen worden meer en meer gehanteerd als het gaat om beleidsmatige, strategische beslissingen. Niet alleen wat kost het en wat levert het op in Euro’s, maar vooral ook in kwaliteit. Je kunt niet alles zelf doen, je moet ook niet alles zelf willen doen. Je kunt niet overal in excelleren, je zult keuzes moeten maken. En die keuzes moeten niet ingegeven worden door machtsgevoelens, door protectionistische maatregelen van de farmaceutische industrie, door angst voor private initiatieven en private investeerders. Keuzes moeten gemaakt worden met maar één belang voorop en dat is het kwalitatieve patiënten belang. Want daar doen we het tenslotte voor!

Prettige vakantie!

Kars Sterenborg